čtvrtek 21. února 2013

Kim Woodburn

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Moderátorka

Kde moderuje?
Máte doma uklizeno?

Stupeň oblíbenosti
?/10

Důvod
Občas se na tento pořad podívám a strašně mě baví. Kim se zdá být jako skvělá a příjemná ženská.

Posláno:   24.1. 2013 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      ??.2. 2013 → 1 podpis karta
Adresa:    Nejsem si jistá, kde jsem e-mail našla, tak tady ho máte → Fiona@arlington-enterprises.co.uk

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is she?
Presenter

Where she working?
How Clean Is Your House?

Degree of popularity (by me) 
?/10

Reason
Sometimes I'm watching this TV show and I really like it. Kim seems to be like a nice and pleasant woman.

Sent:          January 24th 2013 → E-mail asking for an autograph
Received:    February ?? 2013 → 1 signature
Address:     I'm not sure where I found this e-mail so here you are → Fiona@arlington-enterprises.co.uk

Tento autogram by měl být pravý. / This autograph should be real. 

Kim Woodburn

čtvrtek 24. ledna 2013

James May

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Moderátor

Kde moderuje?
Top Gear

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Děkuji mému příteli. Proč? Protože díky němu znám Top Gear a tedy i tohoto skvělého moderátora. Vždycky se u Top Gearu výborně bavím a právě proto jsem chtěla Jamesův podpis. Doufám, že získám i Richarda a Jeremyho.

Posláno:   6.11. 2012 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      ??.11. 2012 → 1 podpis karta
Adresa:    Nejsem si jistá, kde jsem e-mail našla, tak tady ho máte → Fiona@arlington-enterprises.co.uk

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Presenter

Where he working?
Top Gear

Degree of popularity (by me) 
8/10

Reason
Thank you my boyfriend. Why? Because thanks to him I know Top Gear and this great presenter. I'm always having fun with Top Gear and that's why I wanted James' autogprah. I hope I'll also get Richard and Jeremy.

Sent:          November 6th 2012 → E-mail asking for an autograph
Received:    Novemeber ?? 2012 → 1 signature
Address:     I'm not sure where I found this e-mail so here you are → Fiona@arlington-enterprises.co.uk


Tento autogram by měl být pravý. / This autograph should be real. 
James May

úterý 23. října 2012

Michael Foret


ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Zpěvák

Jeho písničky?
Expert, Na tenký hraně, V síti ..

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Byla jsem jeho fanoušek když byl v Superstar, i když jsem věděla, že ve finále nebude. Ale myslím si, že má krásný hlas a na autogramiádách byl vždycky milý a vstřícný.


ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Singer

His songs?
Expert, Na tenký hraně, V síti ..

Degree of popularity (by me) 
8/10

Reason
I was his fan when he was in Superstar even I knew that will not be in final. But I think he has beautiful voice and at autograph signings he was always kind and friendly.Autogramy jsem získala osobně na autogramiádě.
I got an autographs in person at autograph signing.

Michael Foret 1
Michael Foret 2

Lukáš Luňák, Petr Ton, Radek Philipp, Sacha Treill

ČESKY / CZECH 

Kdo jsou?
Hokejisté 

Za jaký tým hrají?
Sparta

Stupeň oblíbenosti
?/10

Důvod
Bez hodnocení :)

ANGLICKY / ENGLISH 

Who they are?
Hockey players

In which team they play?
Sparta
   
Degree of popularity (by me) 
?/10

Reason
Without evaluation :)


Autogramy jsem získala od kamaráda. 
I got an autographs from my friend.

Lukáš Luňák
Petr Ton
Radek Philipp
Sacha Treille

úterý 2. října 2012

Karel Janák

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Režisér

Co natočil?
Snowboarďáci, Ro(c)k podvraťáků, Ať žijí rytíři ..

Stupeň oblíbenosti
?/10

Důvod
Bez hodnocení :)

ANGLICKY / ENGLISH

Who is he?
Director

What he filmed?
Snowboarďáci, Ro(c)k podvraťáků, Ať žijí rytíři ..
   
Degree of popularity (by me)
?/10

Reason
Without evaluation :)


Autogram jsem získala osobně na autogramiádě. 
I got an autograph in person at autograph signing.
Karel Janák

Lukáš Vaculík

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Herec

Kde hrál?
Z pekla štěstí (1,2), Kamarád do deště (1,2), Láska z pasáže ..

Stupeň oblíbenosti
10/10

Důvod
Lukáš byl vždycky jeden z mých TOP českých herců. Všechny filmy, které jsem s ním viděla jsou skvělý a on samozřejmě taky!

ANGLICKY / ENGLISH

Who is he?
Actor
  
In what movie he played?
Z pekla štěstí (1,2), Kamarád do deště (1,2), Láska z pasáže ..
  
Degree of popularity (by me)
10/10

Reason
Lukáš was always one of my TOP (favourite) Czech actors. All movies that I saw (and he played there) was great and he is also great, of course!


Autogram jsem získala od kamarádky.
I got an autograph from my friend.
Lukáš Vaculík

Jana Doležalová

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Modelka, moderátorka

Titul
Miss ČR 2004

Stupeň oblíbenosti
7/10

Důvod
Jana je pro mě opravdová hvězda. Fakt, že je krásná nemusím psát. Ale co se mi na ní opravdu líbí? Že je vystudovaná a může se pyšnit titulem PharmDr. Fajn je taky to, že umí s titulem nakládat (nadace, lékárna). A plus má samozřejmě za to, jak byla na autogramiádě milá.

ANGLICKY / ENGLISH

Who is She?
Model, presenter

Title
Miss Czech Republic 2004
   
Degree of popularity (by me)
7/10

Reason
Jana is a real star for me. The fact that she is beautiful I don't have to write. But what I really like about her? She can boast with doctors degree (PharmDr.) Is also great that she has own foundation and pharmacy. And a big plus she has for a nice behavior at the book signing.Autogram jsem získala osobně na autogramiádě v květnu 2007. 
I got an autograph in person at book signing in May 2007.
Jana Doležalová