sobota 16. dubna 2011

Hey Hi Hello

ČESKY / CZECH

Už delší dobu jsem uvažovala nad tím, jestli si mám založit blog, kam bych přidávala své úlovky - autogramy. Dneska jsem se konečně rozhoupala a jak vidíte - blog založila. Nějakou chvilku mi potrvá, než si blogspot osvojím, protože jsem na něm nikdy nepracovala, ale vypadá to jednoduše. Díky Bohu, jsem totiž strašný antitalent! Možná by ještě nebylo od věci se trochu představit. 

Tak tedy ..
.. jmenuji se Zuzana, ale pokud vás můžu požádat, říkejte mi Zuzko, Zuzi, Zuzu, hlavně ne Zuzano, nemám to ráda.
.. je mi 17 let, ale za necelé dva měsíce oslavím svůj vstup do dospělosti.
.. narodila jsem se na vesnici, ale od svých tří let žiji v Praze.
.. jsem žačkou třetího ročníku SOŠ.
.. mezi mé záliby patří klábosení s kamarádkami, tanec, sport, nakupování a samozřejmě sbírání autogramů a mnoho dalšího. 

Snad vám tohle pro začátek stačí a kdyby vás zajímali i jiné věci, klidně napište. Já se jdu teď dívat na "Dostaňte Agenta Smarta" a pak sem snad něco přidám. 

                                                                                                                 xoxo 
 


ANGLICKY / ENGLISH

Already long time I wondered about whether I should start a blog where I adding my catches - autographs. Today I finally did it and how you see - blog is here. I've never worked on blogspot, but it looks easy. Thank God because I'm horrible antitalent! Maybe I should tell you something about yourself.

So ..
.. my name is Zuzana (Susan), but if I ask you, call me Zuzka, Zuzi, Zuzu, mainly not Zuzana, I don't like it.
.. I'm 17 years old, but in less than two months I'm going to celebrate my entry into adulthood.
.. I was born in the village, but from my three years I live in Prague.
.. I'm student of third year secondary technical schools.
.. between my hobbies are chatting with friends, dance, sports, shopping and of course, collecting autographs and much more.


Hopefully this is enough for now and if you interested in other things, feel free to write. Now I'm going to looking at "Get Smart" and then I might add something.


                                                                                                                 xoxo 


P.S.: Sorry for my bad and poor English.

Žádné komentáře:

Okomentovat