sobota 16. dubna 2011

Sienna Miller

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Herečka

Kde hrála?
Casanova, Warholka, Hvězdný prach ..

Stupeň oblíbenosti

5/10

Důvod
Proč pouze pět bodů? Viděla jsem ji jen ve filmu Casanova, kde se mi opravdu líbila, ale tolik nenadchla. Rozhodně se chystám podívat na jiné filmy, kde si zahrála.

Poznámka
Celkem mě štve, že první fotka je nekvalitní. Až shlédnu další filmy, ve kterých si zahrála, možná jí napíšu znovu

Posláno:   29.7. 2010 → Dvě fotky, dopis, obálka s mojí nadepsanou adresou, odpovědka 
Přišlo:      23.8. 2010 → Obě podepsaný, věnovaný fotky
Adresa:    Sienna Miller
                United Agents Ltd.
                12-26 Lexington Street
                London, W1F 0LE
                UK

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Actress

In what movie she played?
Casanova, Factory Girl, Stardust ..
  
Degree of popularity (by me)
5/10

Reason
Why only five points? I saw her only in the movie Casanova, which I really liked, but no so much. Definitely going to look at other films where she played. 

Note 
Total annoys me that the first photo is of poor quality. Maybe I'll look at the other films in which she played and maybe I'll write her again.

Sent:           July 29th 2010 → 2 photos, letter, SAE, IRC
Received:    August 23rd 2010 → Both photos signed and dedicated in my SAE
Address:      Sienna Miller
                    United Agents Ltd.
                    12-26 Lexington Street
                    London, W1F 0LE
                    UK

Tento autogram je pravý. / This autograph is real.

Sienna Miller 1

Sienna Miller 2

Žádné komentáře:

Okomentovat