úterý 13. března 2012

Martina Pártlová

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
Ostrava, ..

Stupeň oblíbenosti
5/10

Důvod
Martinu znám stejně jako Kamilu z X-FACTORU. Od té doby jsem od ní slyšela jen jednu písničku, a to je Ostrava, kterou nazpívala společně s Rudou z Ostravy. A teď? Jakoby se po ní slehla zem. 

Posláno:   26.5. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      Někdy kolem 5.7. 2010 → Fotka s podpisem
Adresa:    E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.martinapartlova.cz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
Ostrava, ..
  
Degree of popularity (by me) 
5/10

Reason
I know her as well as Kamila from X-FACTOR. Ever since I heard from her only one song, Ostrava, which she sang  with Ruda z Ostravy. And now? As if she disappeared.


Sent:          May 26th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    Around July 5th 2010 → One signature 
Address:     E-mail is on her official website www.martinapartlova.cz


Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 

Martina Pártlová

Žádné komentáře:

Okomentovat