úterý 13. března 2012

Victoria

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
Hotel California, Cry, This Life .. 

Stupeň oblíbenosti
6/10

Důvod
Victorii znám už dlouhou dobu a to díky písničce "Hotel California." Ano, je přezpívaná, ale v jejím podání se mi líbí víc. Většina jejích písniček stojí za to. Škoda, že o ní teď není moc slyšet.

Posláno:   30.7. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:       26.8. 2010 → 2 podpis karty (jedna z toho věnovaná), 1 samolepka
Adresa:     E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.ivictoria.cz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
Hotel California, Cry, This Life .. 
  
Degree of popularity (by me) 
6/10

Reason

I know Victoria for a long time thanks to the song "Hotel California." Yes, it's not her official song, but her submission to me like it more. Most of her songs are worth. Too bad, that not much hear about her now.

Sent:          July 30th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    August 26th 2010 → One signature 
Address:     E-mail is on her official website www.ivictoria.cz


Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 

Victoria 1

Victoria 2

Victoria 3 (samolepka)

Žádné komentáře:

Okomentovat