čtvrtek 12. dubna 2012

Bob Sinclar

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Zpěvák

Jeho písničky?
Love Generation, Rock This Party ..


Stupeň oblíbenosti
6/10

Důvod
Teď už ho neposlouchám tolik jako dřív, ale pořád si myslím, že je skvělý.
P.S. Vím, že je to DJ.

Posláno:  13.9. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      ?.9. 2010 → 1 velká podpis karta s věnováním
Adresa:    E-mail najdete na jeho oficiálních stránkách www.bobsinclar.com

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Singer

His songs?
Love Generation, Rock This Party ..

Degree of popularity (by me) 
6/10

Reason
I don't listen him too much as before, but I still think he is great.
P.S. I know he's a DJ.

Sent:          September 13th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    September ?? 2010 → One signature with dedication
Address:     E-mail is on his official website www.bobsinclar.com


Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Bob Sinclar

Žádné komentáře:

Okomentovat