pátek 6. dubna 2012

Monika Absolonová

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Zpěvačka, herečka

Její písničky?
Lásko má já stůňu, Nespoutaná, Teď královnou jsem já ..

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Monika patří k mým oblíbeným českým zpěvačkám. Měla jsem tu možnost ji slyšet v muzikálech Kleopatra a Angelika a byla to nádhera! Za její podpis jsem nesmírně ráda.

Posláno:   ??.??. 2011 → Formulář s žádostí o podpis
Přišlo:       21.2. 2012 → 1 věnovaná podpis karta
Adresa:     Formulář najdete na jejích oficiálních stránkách www.absolonova.cz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer, actress

Her songs?
Lásko má já stůňu, Nespoutaná, Teď královnou jsem já ..
  
Degree of popularity (by me) 
8/10

Reason
Monika is one of my favourite Czech singers. I had the opportunity to hear her in musicals Cleopatra and Angelica and it was amazing! I'm very happy from this autograph.

Sent:          ?? ??? 2011 → Form asking for an autograph
Received:    February 21st 2012 → One dedicated signature 
Address:     Form is on her official website www.absolonova.cz

Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 

Monika Absolonová

Žádné komentáře:

Okomentovat