úterý 23. října 2012

Michael Foret


ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Zpěvák

Jeho písničky?
Expert, Na tenký hraně, V síti ..

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Byla jsem jeho fanoušek když byl v Superstar, i když jsem věděla, že ve finále nebude. Ale myslím si, že má krásný hlas a na autogramiádách byl vždycky milý a vstřícný.


ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Singer

His songs?
Expert, Na tenký hraně, V síti ..

Degree of popularity (by me) 
8/10

Reason
I was his fan when he was in Superstar even I knew that will not be in final. But I think he has beautiful voice and at autograph signings he was always kind and friendly.Autogramy jsem získala osobně na autogramiádě.
I got an autographs in person at autograph signing.

Michael Foret 1
Michael Foret 2

Žádné komentáře:

Okomentovat