čtvrtek 24. ledna 2013

James May

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Moderátor

Kde moderuje?
Top Gear

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Děkuji mému příteli. Proč? Protože díky němu znám Top Gear a tedy i tohoto skvělého moderátora. Vždycky se u Top Gearu výborně bavím a právě proto jsem chtěla Jamesův podpis. Doufám, že získám i Richarda a Jeremyho.

Posláno:   6.11. 2012 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      ??.11. 2012 → 1 podpis karta
Adresa:    Nejsem si jistá, kde jsem e-mail našla, tak tady ho máte → Fiona@arlington-enterprises.co.uk

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Presenter

Where he working?
Top Gear

Degree of popularity (by me) 
8/10

Reason
Thank you my boyfriend. Why? Because thanks to him I know Top Gear and this great presenter. I'm always having fun with Top Gear and that's why I wanted James' autogprah. I hope I'll also get Richard and Jeremy.

Sent:          November 6th 2012 → E-mail asking for an autograph
Received:    Novemeber ?? 2012 → 1 signature
Address:     I'm not sure where I found this e-mail so here you are → Fiona@arlington-enterprises.co.uk


Tento autogram by měl být pravý. / This autograph should be real. 
James May

Žádné komentáře:

Okomentovat