čtvrtek 21. února 2013

Kim Woodburn

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Moderátorka

Kde moderuje?
Máte doma uklizeno?

Stupeň oblíbenosti
?/10

Důvod
Občas se na tento pořad podívám a strašně mě baví. Kim se zdá být jako skvělá a příjemná ženská.

Posláno:   24.1. 2013 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      ??.2. 2013 → 1 podpis karta
Adresa:    Nejsem si jistá, kde jsem e-mail našla, tak tady ho máte → Fiona@arlington-enterprises.co.uk

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is she?
Presenter

Where she working?
How Clean Is Your House?

Degree of popularity (by me) 
?/10

Reason
Sometimes I'm watching this TV show and I really like it. Kim seems to be like a nice and pleasant woman.

Sent:          January 24th 2013 → E-mail asking for an autograph
Received:    February ?? 2013 → 1 signature
Address:     I'm not sure where I found this e-mail so here you are → Fiona@arlington-enterprises.co.uk

Tento autogram by měl být pravý. / This autograph should be real. 

Kim Woodburn

Žádné komentáře:

Okomentovat