středa 18. května 2011

Izabella Miko

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Herečka, modelka

Kde hrála?
Divoké kočky, Souboj Titánů ..

Stupeň oblíbenosti
4/10

Důvod
Izabellu jsem viděla pouze ve filmu Divoké kočky a ještě ke všemu je to celkem dávno. I přes to jsem ale chtěla mít její podpis, protože kdo ví .. Třeba až se podívám na jiný film/y s ní, stane se mou velkou oblíbenkyní.

Posláno:  23.7. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:     18.8. 2010 → 1 podpis karta
Adresa:    E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.izabellamiko.com

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Actress, model


In what movie she played?
Coyote Ugly, Clash of the Titans ..
  
Degree of popularity (by me)
4/10

Reason
I saw Izabella only in the movie Coyote Ugly and it was it's quite long ago. Despite this I wanted to have her autograph, because who knows .. Perhaps she becoming a one of my favorite celebrities.

Sent:           July 23rd 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    August 18th 2010 → One autograph
Address:     E-mail is on her official website www.izabellamiko.com

Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Izabella Miko

Žádné komentáře:

Okomentovat