úterý 30. srpna 2011

Stefania Fernandez

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Miss

Titul
Miss Venezuela 2009, Miss Universe 2009

Stupeň oblíbenosti
4/10

Důvod
Moc toho o Stefanii nevím. Ale vypadá tak mile. Když jsem psala o podpis hned mi přišla odpověď, že mi podpis rádi pošlou a  po týdnu jsem ho dostala a dokonce i s věnováním! Jen škoda, že podpis není tolik vidět.

Posláno:  30.7. 2010 → Vzkaz s žádostí o podpis
Přišlo:     6.8. 2010 → 1 velká podpis karta s věnováním
Adresa:    Není to vlastně e-mail, jen si musíte najít určitou Miss, které chcete napsat a pak ji napsat vzkaz. Najdete to na oficiálních stránkách www.www.missuniverse.com

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Miss

Title
Miss Venezuela 2009, Miss Universe 2009
 
Degree of popularity (by me)
4/10

Reason
I don't know much about Stefania. But she looks so nice. When I wrote them about signature immediately came the answer that they will send me the signature and after a week I had my autograph with a dedication! Just a pity that the signature is not so much to see.

Sent:           July 30th 2010 → Message asking for an autograph
Received:    August 6th 2010 → One autograph with dedication
Address:     It's not actually an e-mail, just you need to find a Miss, you want to write and then write a message. You can find it on the official website www.www.missuniverse.com


Tento autogram je pravý. / This autograph is real.
Stefania Fernandez

Žádné komentáře:

Okomentovat