pondělí 8. srpna 2011

Tereza Kerndlová

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Zpěvačka, modelka

Její písničky?
Schody z nebe, Já chci jen to co chci, Anděl, Orchidej ..

Stupeň oblíbenosti
9/10

Důvod
Z tohoto autogramu mám vážně radost. Znám hodně lidí, kteří Terezu nemají rádi a ani její písničky. Ale mně se líbí její hlas a její písničky taky. Když to shrnu. Ona je jedna z mých nejoblíbenějších českých zpěvaček. A myslím, že i jedna z nejhezčích.

Posláno:  28.7. 2011 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:     1.8. 2011 → 1 autogram
Adresa:    E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.kerndlovatereza.com

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer, model

Her songs?
Schody z nebe, Já chci jen to co chci, Anděl, Orchidej ..
 
Degree of popularity (by me)
9/10

Reason
I'm really happy for this autograph. I know many people who don't like Tereza and her songs. But I like her voice and her songs too. To sum up. She is one of my most favourite Czech singers. And I think that she is one of the most beautiful singers.

Sent:           July 28th 2011 → E-mail asking for an autograph
Received:    August 1st 2011 → One autograph
Address:     E-mail is on her official website www.kerndlovatereza.com/

Tento autogram je pravý. / This autograph is real.
Tereza Kerndlová

Žádné komentáře:

Okomentovat