pátek 9. září 2011

Dana Morávková

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Herečka, moderátorka

Kde hrála?
Rodinná Pouta (později Velmi Křehké Vztahy), Van Helsing, Ordinace v Růžové zahradě ..

Stupeň oblíbenosti
10/10

Důvod
Tento autogram jsem strašně chtěla, protože Dana je jedna z mých nejoblíbenějších hereček. Znám jí především díky Rodinným Poutům (VKV), kde hrála zlou postavu, ale co jsem slyšela od kamarádek, v reálném životě je to strašně hodný člověk. A já tomu věřím. 


Poznámka
Nevím, jestli je podpis pravý. Zatím jsem snad nikde neviděla, že by poslala autogram s věnováním a já ho tam mám. Jenže to věnování je psané jinou barvou. Co si o tom myslíte vy? Možná jsem měla štěstí.Posláno:  23.7. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:     18.8. 2010 → 1 podpis karta s věnováním
Adresa:    E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.danamoravkova.cz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Actress, presenter

In what movie she played?
Rodinná Pouta (latest Velmi Křehké Vztahy), Van Helsing, Ordinace v Růžové zahradě ..
  
Degree of popularity (by me) 
10/10


Reason
This autograph I really wanted, because Dana is one of my favourite actresses. I know her mainly through the TV seriers Rodinná Pouta (VKV), where she played an evil character, but what I heard from my friends in real life she is very nice person. And I believe it. Note
I don't know if the autograph is real or not. I've never seen yet that she sent autograph with dedication and I have it there. But this dedication is written in a different colour. What do you think? Maybe I was lucky.  

Sent:           July 23rd 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    August 18th 2010 → One autograph with dedication
Address:     E-mail is on her official website www.danamoravkova.cz

Nevím, jestli je autogram pravý. / I don't know if this autograph real or not.
Dana Morávková

1 komentář: