středa 7. prosince 2011

Colin Firth

ČESKY / CZECH
 
Kdo to je?
Herec

Kde hrál?
Láska nebeská, Deník Bridget Jonesové, Co ta holka chce, Pýcha a předsudek ..

Stupeň oblíbenosti
10/10

Důvod
Ano, já vím, není to žádný velký krasavec, ale má neuvěřitelné charisma. A právě proto ho tak zbožňuji. Hraje v úžasných filmech a pokaždé má skvělé role, které zvládne na jedničku. Colin patří prostě mezi moje top herce!

Poznámka
Podepsal se černou fixou, takže podpisy nejsou pořádně vidět, ale to vůbec nevadí, protože přišly maximální rychlostí!
Jo a mimochodem .. Tohle byl můj první podpis ze zahraničí a jsem na něj vážně pyšná.

Posláno:  12.7. 2010 → Dvě fotky, dopis, obálka s mojí nadepsanou adresou, odpovědka
Přišlo:      26.7. 2010 → Obě podepsané a věnované fotky
Adresa:    Colin Firth
                Independent Talent Group Ltd.
                Oxford House
                76 Oxford Street
                London W1D 1BS
                UK

ANGLICKY / ENGLISH

Who is he?
Actor

In what movie he played?
Love Actually, Bridget Jones's Diary, What A Girl Wants, Pride and Prejudice ..
  
Degree of popularity (by me)
10/10

Reason
Yes, I know, he isn't so beautiful, but he has incredible charisma. And that's why I love him. His movies are amazing and he always has a great role. Colin is among my top actors!

Note
He signed photos by black pencil, so the signatures aren't see so good, but it doesn't matter, because it came at maximum speed!
Oh, and by the way .. This was my first signing from abroad and I am really proud of him.

Sent:           July 12th 2010 → 2 photos, letter, SAE
Received:    July 26th 2010 → Both photos signed and dedicated in my SAE
Address:     Colin Firth
                   Independent Talent Group Ltd.
                   Oxford House
                   76 Oxford Street
                   London W1D 1BS
                   UKTento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Colin Firth 1

Colin Firth 2

Žádné komentáře:

Okomentovat