sobota 17. prosince 2011

Kamila Nývltová

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
I Love You I Do, Něco jsi slíbil, Já ti přísahám ..

Stupeň oblíbenosti
6/10

Důvod
Kamču znám hlavně díky X-FACTORU. Abych pravdu řekla, tak teď její písničky neposlouchám, ale její hlas se mi strašně líbil a pořád líbí. A asi nebudu jediná, když hraje v tolika úspěšných muzikálech.

Posláno:  7.6. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      23. 7. 2010 → 1 velká podpis karta s věnováním, 1 pozvánka na sraz (který už dávno proběhnul :D), 1 malá kartička s podpisem a list s omluvou
Adresa:     E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.nyvltova.cz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
I Love You I Do, Něco jsi slíbil, Já ti přísahám ..
  
Degree of popularity (by me)
6/10

Reason
I know Kamča mainly thanks to the X-FACTOR.
To tell the truth I don't listen her songs but I really liked her voice and still I like it. And probably I'm not only when she plays in so many succesful musicals.

Sent:           June 7th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    June 23rd 2010 → One big signature card with dedicaton, one invitation card to the meeting, one small signature card and one paper with apology
Address:      E-mail is on her official website www.nyvltova.cz

Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Kamila Nývltová 1

Kamila Nývltová 2

Kamila Nývltová 3

Žádné komentáře:

Okomentovat