sobota 17. prosince 2011

Zdeňka Žádníková-Volencová

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Herečka

Kde hrála?
Velmi Křehké Vztahy, Panic je nanic, Ať žijí rytíři

Stupeň oblíbenosti

7/10

Důvod
Zdeňku znám pouze ze seriálu Velmi Křehké Vztahy (dříve Rodinná Pouta) na které jsem koukala. Vypadala tam strašně mile a sympaticky a věřím, že taková doopravdy jde. Když jsem jí napsala vzkaz, hned druhý den mi odepsala a do týdne jsem měla její podpis ve schránce.


Posláno:   4.1. 2011 → Vzkaz s žádostí o podpis
Přišlo:      13.1. 2011 → 2 podpiskarty (jedna z toho s věnováním)
Adresa:     Rubriku "Napište mi" najdete na oficiálních stránkách www.zadnikova.cz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Actress

In what movie she played?
Velmi Křehké Vztahy, Panic je nanic, Ať žijí rytíři
  
Degree of popularity (by me)
7/10

Reason
I know Zdeňka only from the series Velmi Křehké Vztahy (before Rodinná Pouta) which I watched. She looked there really nice and sympathetic and I believe that she is like that. When I wrote her a message, the next day she wrote back to me and within a week I had her signature.


Sent:           January 4th 2010 → Message asking for an autograph
Received:    January 13th 2010 → Two cards (one with dedication)
Address:      Section "Napište mi" is on her official website www.zadnikova.cz


Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
 
Zdeňka Žádníková-Volencová 1

Zdeňka Žádníková-Volencová 2
 

Žádné komentáře:

Okomentovat