úterý 10. července 2012

Míra Hejda

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Moderátor

Kde moderuje?
TV ÓČKO, rádio Kiss

Stupeň oblíbenosti
5/10

Důvod
Míru znám především z pořadu VyVolení a potom jsem si ho všimla na hudební stanici ÓČKO. Připadá mi prostě jako sympaťák.

Posláno:  25.7. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      6.8. 2010 → 2 podpis karty (jedna z toho s věnováním)
Adresa:    E-mail najdete na jeho oficiálních stránkách www.mirahejda.cz

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Presenter

Where he working?
TV ÓČKO, radio Kiss

Degree of popularity (by me) 
5/10

Reason
I know him manily from the show VyVolení and then I saw him on the music channel ÓČKO. It seems to me simply as a charmer.

Sent:          July 25th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    September 6th 2010 → 2 signatures (one with dedication)
Address:     E-mail is on his official website www.mirahejda.cz

Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 

Míra Hejda 1
Míra Hejda 2

Žádné komentáře:

Okomentovat