středa 11. července 2012

Cynthia Nixon

ČESKY  / CZECH

Kdo to je?
Herečka

Kde hrála?
Sex ve městě (1,2), Poslední přání ..

Stupeň oblíbenosti
7/10

Důvod
Cynthii jsem si zamilovala díky Sex ve městě. Vlastně jsem jí ani v jiném filmu neviděla, ale jako Miranda je prostě skvělá. Jsem za její podpis neskutečně šťastná! Jen škoda, že je mé jméno špatně napsané (zuSka).

Posláno:    ??.2. 2012 → Tři fotky, dopis, obálka s mojí nadepsanou adresou
Přišlo:       23.3. 2012 → Všechny tři fotky podepsaný a věnovaný
Adresa:     Psala jsem přes natáčení, takže tato adresa je už delší dobu neplatná

               Cynthia Nixon
               c/o Wit
               Samuel J Friedman Theatre
               261 West 47th Street
               New York, NY 10036

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is she?
Actress

In what movie she played?
Sex and the City (1,2), One Last Thing ..
  
Degree of popularity (by me) 
7/10

Reason
I love her thanks to the Sex and the City. Actually, I hadn't seen her in another movie, but in role of Miranda is perfect. I'm so happy I have her signature! Just a pity my name is badly written (zuSka).

Sent:           February ?? 2012 → 3 photos, letter, SAE
Received:     March 23rd 2012 → All photos signed and dedicated in my SAE
Address:      I wrote over the shooting, so this address is no longer valid

                  Cynthia Nixon
                  c/o Wit
                  Samuel J Friedman Theatre
                  261 West 47th Street
                  New York, NY 10036


Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Cynthia Nixon 1
Cynthia Nixon 2
Cynthia Nixon 3

Žádné komentáře:

Okomentovat