středa 11. července 2012

Verona

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Hudební skupina

Jejich písničky?
Ztracená bloudím, Hey Boy, Náhodou, Girotondo ..

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Dřív jsem Veronu poslouchala nonstop a pak se po nich slehla zem. Teď už jsou jejich písně ale opět slyšet v rádiích a já jsem za to ráda, jsou fantastický!

Posláno:   25.7. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      16.8. 2010 → Podpis karta
Adresa:    E-mail najdete na jejich oficiálních stránkách www.verona-music.cz

ANGLICKY / ENGLISH 

Who are they?
Music group

Their songs?
Ztracená bloudím, Hey Boy, Náhodou, Girotondo ..

Degree of popularity (by me) 
8/10

Reason
I listened Verona constantly a few years ago but then they disappeared suddenly. Now theis songs we can again heard on the radio and I'm glad, they're fantastic!Sent:          July 25th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    August 16th 2010 → One signature
Address:     E-mail is on their official website www.verona-music.cz

Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Verona (Markéta Jakšlová a Petr Fider)

Žádné komentáře:

Okomentovat