pátek 29. července 2011

John Travolta

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Herec, zpěvák, artista

Kde hrál?
Pomáda, Kdopak to mluví (1-3), Hairspray, Starý páky ..

Stupeň oblíbenosti
10/10

Důvod
Kdo by neměl rád hereckou legendu? Jestli se najde někdo, kdo ho rád nemá, tak to opravdu nechápu! John je totiž takový můj dětský idol a rozhodně patří mezi mé nejoblíbenější herce už od doby, kdy jsem viděla film Pomáda. On je pro mě prostě herec s velkým H, muž s velkým M a osobnost s velkým O!

Poznámka
Asi po třech měsících, kdy jsem dostala tento autogram jsem zjistila, že není pravý. Je fakt, že když se teď ohlédnu zpátky, byla jsem vážně hodně naivní, že osobnost, jak je on by posílal svůj podpis na reakci e-mailu.

Posláno:  13.9. 2010 → Vzkaz s žádostí o podpis
Přišlo:      ??.?? 2010 → 1 podpiskarta
Adresa:    Jen pošlete vzkaz na jeho oficiálních stránkách www.travolta.com

ANGLICKY / ENGLISH

Who is he?
Actor, singer, artiste

In what movie he played?
Grease, Look Whoo's Talking (1-3), Haispray, Old Dogs ..
  
Degree of popularity (by me)
10/10

Reason
Who wouldn't like the acting legend? If there is a someone who doesn't like him, so it really don't understand! John is such an idol of my childhood, and definitely one of my favorite actors ever since when I saw the movie Grease. He is for me just an actor with a big A, a man with a big M and a great personality with big P!

Note
After about three months when I got this autograph, I figured out that isn't real. It is a fact that when I looking back now, I was really very naive, that personality as he, would send his autograph on the response to an e-mail.

Sent:           September 13th 2010 → Message asking for an autograph
Received:    ??? ?? 2010 → One autograph
Address:     Just send message on his official website www.travolta.com


Tento autogram NENÍ pravý. / This autograph ISN'T real. 
Je to SEC. / It's a SEC.

John Travolta

Žádné komentáře:

Okomentovat