pátek 29. července 2011

Radka Kocurová

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Modelka, moderátorka

Titul
II. česká vícemiss 2002

Kde moderuje?
Rosnička na TV Nova

Stupeň oblíbenosti
5/10

Důvod
Radku jsem znala samozřejmě ještě předtím, než začala moderovat počasí, ale hlavně až tam jsem si jí "naplno" všimla. Co tak slýchám různě od známých a třeba vidím i v některých videiích, lidi Radku moc nemusí. Já mezi ty lidi nepatřím, přijde mi milá a sympatická. Právě proto jsem se rozhodla mít její autogram.

Posláno:  ??.??. 2010 → Vzkaz s žádostí o podpis
Přišlo:     12.10. 2010 → 1 fotka s věnováním
Adresa:    Podívejte se na neoficiální stránku www.kocurovaradka.cz ,tam jsem jí myslím psala vzkaz

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Model, presenter

Title
II. czech vícemiss (sorry, I don't know how to say in English) 2002

TV Show
Weather forecast on TV Nova
 
Degree of popularity (by me)
5/10

Reason
I knew Radka of course before she began to moderate a weather. What I hear from friends and I even see some videos, people don't like Radka. I'm not among those people, I think that she is nice and attractive. That's why I decided to have her autograph.

Sent:           ??? ?? 2010 → Message asking for an autograph
Received:    October 12th 2010 → One autograph with dedication
Address:     Just send message on his official website www.kocurovaradka.cz

Tento autogram je pravý. / This autograph is real.

Radka Kocurová

Žádné komentáře:

Okomentovat