pátek 29. července 2011

Andreew Seeley

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Herec, zpěvák, skladatel

Kde hrál?
A zase jedna popelka, Zkratka ke smrti

Stupeň oblíbenosti
4/10

Důvod
Andreewa (zkráceně Dreew) znám pouze z filmu A zase jedna popelka, kde si zahrál společně s mojí nejoblíbenější celebritou - Selenou Gomez. Nebudu tady nad ním skládat ódy, protože zase na tolik jsem si ho neoblíbila, ale tak nějak se mi líbilo, jak zahrál svojí roli Joeyho Parkera a taky se mi celkem líbí i jeho hlas. To je ten důvod, proč jsem ho chtěla zařadit do své sbírky.

Poznámka
Upřímně řečeno mě trochu štve, že je tam věnování 'Zuzana'. Ano, já vím, jmenuji se tak, ale vážně nemám ráda, když mi tak někdo říká. Ale tak co, to je to nejmenší, můžu být ráda, že tam není úplně jiné jméno.

Posláno:  9.8. 2010 → Vzkaz s žádostí o podpis
Přišlo:     9.9. 2010 → 1 podpiskarta, 1 Another Cinderella Story kartička
Adresa:    MySpace najdete na (oficiálních?) stránkách www.drewseeley.com

ANGLICKY / ENGLISH

Who is he?
Actror, singer, songwriter

In what movie she played?
Another Cinderella Story, The Shortcut ..
  
Degree of popularity (by me)
4/10

Reason
Andreew (Dreew) I know only from the movie Another Cinderella Story, where he played together with my the most favorite celebrity - Selena Gomez. I will not compose odes over him, but I liked how he played his role of Joey Parker and I also like his voice. That's why I wanted his autograph to my collection.

Note
Honestly, I was a little pissed off that there is a dedication 'Zuzana'. Yes, I know, it is my name, but I really don't like when someone calls me 'Zuzana'. But so what, it's the least, I can be glad that there is my name.

Sent:           August 9th 2010 → Message asking for an autograph
Received:    September 9th 2010 → One autograph, one Another Cinderella Story card
Address:     MySpace is on his (official?) website www.drewseeley.com


Tento autogram je pravý. / This autograph is real.


 
Andreew Seeley 1
Andreew Seeley 2
Andreew Seeley 2

Žádné komentáře:

Okomentovat