úterý 14. srpna 2012

Šárka Vaňková

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
Věřím náhodám, Stín, Lásku dávej ..

Stupeň oblíbenosti
5/10

Důvod
Tenhle autogram mi kdysi dala kamarádka. Získala ho na jedné autogramiádě a měla dva, tak mi jeden dala. Šárku jsem dřív měla celkem ráda (ještě z doby SuperStar), ale pak mě nějak přestala bavit.


ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
Věřím náhodám, Stín, Lásku dávej ..
  
Degree of popularity (by me) 
5/10

Reason
This autograph gave me a friend a few years ago. She got it in one autograph signing and had two so she gave me this one. I quite liked Šárka (even from the time of Superstar), but then I somehow didn't like her.

Autogram jsem získala od kamarádky.
I got an autograph from my friend.
Šárka Vaňková

Žádné komentáře:

Okomentovat