úterý 24. května 2011

IN-GRID

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
In-Tango, Milord ..

Stupeň oblíbenosti
3/10

Důvod
Vlastně ani pořádně nevím, proč jsem jí psala. Nejspíš jsem to chtěla jen zkusit a rozšířit tak svou sbírku autogramů. A nebo taky proto, že jsem ji dřív sem tam poslouchala. Upřímně řečeno, teď si na její písničky ani pořádně nevzpomenu, ale je fakt, že nejsou tak špatné.

Posláno:  5.8. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      20.12. 2010 → 2 podpis karty s věnováním
Adresa:    E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.in-grid.it


ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
In-Tango, Milord ..
  
Degree of popularity (by me)
3/10

Reason
Actually not really know why I wrote her. I guess I just wanted to try and extend my collection of autographs.
Or too because I listened her songs before. Honestly, now I don't remember her songs, but aren't so bad.

Sent:           August 5th 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    December 20th 2010 → 2 autographs with dedication
Address:      E-mail is on her official website www.in-grid.it


Tento autogram je pravý. / This autograph is real.

IN-GRID 1

IN-GRID 2

Žádné komentáře:

Okomentovat