středa 15. srpna 2012

Lucie Vondráčková

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
Láska umí víc, Strach, Úplně down, Láska na 100 let ..

Stupeň oblíbenosti
10/10

Důvod
Lucka je pro mě jedna z nejlepších českých zpěvaček! Mám ráda její písničky i její charakter. Vždycky když jsem jí potkala, byla strašně milá a usměvavá a to mám ráda.

Poznámka
Autogramy jsou ze dvou různých autogramiád.

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Singer

Her songs?
Láska umí víc, Strach, Úplně down, Láska na 100 let ..
 
Degree of popularity (by me) 
10/10

Reason
Lucka is one of the best Czech singers for me! I love her songs and her character. Everytime I met her she was very nice and smiling and I like it.

Note
Autographs are from two different autographs signing.


Autogramy jsem získala osobně na autogramiádě.
I got an autographs in person at autograph signing.
Lucie Vondráčková 1
Lucie Vondráčková 2

Žádné komentáře:

Okomentovat