úterý 14. srpna 2012

Petra Páchová

ČESKY / CZECH 

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
??

Stupeň oblíbenosti
5/10

Důvod
Dřív jsem Péťu zbožňovala (opět z dob Superstar) tak jsem jí napsala e-mail (doufám, že to byla ona) a požádala jsem jí o autogram, který mi ihned přišel. Teď o ní není slyšet, takže nechci nijak extra hodnotit.


ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
??
 
Degree of popularity (by me) 
5/10

Reason
I adored Péťa (even from the time of Superstar again) so I wrote her e-mail (hope it was her) and asked her for an autograph, which immediately came up. I don't hear about her now so I don't want to do any extra rating.

Autogram jsem získala přes e-mail.
I got an autograph through the e-mail.
Petra Páchová

Žádné komentáře:

Okomentovat