středa 15. srpna 2012

Martina Balogová

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
??

Stupeň oblíbenosti
4/10

Důvod
Martinu jsem nikdy neměla moc v lásce (i když je fakt, že má krásný hlas), ale potkala jsem jí se Sámerem, tak jsem požádala o podpis i ji.

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Singer

Her songs?
??

Degree of popularity (by me) 
4/10

Reason
I never had much in love (even if it is a fact that she has a beautiful voice), but I met her with Sámer so I asked her for an autograph


Autogram jsem získala osobně.
I got an autograph in person.
Martina  Balogová

Žádné komentáře:

Okomentovat