středa 15. srpna 2012

Petr Poláček

ČESKY / CZECH
  
Kdo to je?
Zpěvák

Jeho písničky?
??

Stupeň oblíbenosti
6/10

Důvod
Náš český Bon Jovi. Petr má prostě skvělý hlas! Škoda, že o něm není slyšet :( Alespoň že hraje v muzikálech.

ANGLICKY / ENGLISH 

Who is he?
Singer

His songs?
??

Degree of popularity (by me) 
6/10

Reason
Our Czech Bon Jovi. Petr just has a beautiful voice! Too bad we didn't hear about him long time :( At least he plays in musicals.

Autogram jsem získala osobně na autogramiádě.
I got an autograph in person at autograph signing.
Petr Poláček

Žádné komentáře:

Okomentovat