středa 18. května 2011

Dev Patel

ČESKY / CZECH
 
Kdo to je?
Herec

Kde hrál?
Milionář z chatrče, Poslední vládce větru

Stupeň oblíbenosti
7/10

Důvod
Tohoto roztomilého anglického herce znám pouze z jednoho filmu, a to z Milionář z chatrče. Miluji ten film a miluji to, jak Dev zahrál svou roli Jamala. A díky tomu se stal mým oblíbeným hercem, kterého jsem ve své sbírce prostě mít musela!

Poznámka
Celkem mě mrzí, že autogramy jsou bez věnování. Vždy ho totiž píše, až na malé výjimky, do kterých jsem se bohužel zařadila i já. Možná mu někdy napíšu ještě jednou.

Posláno:  4.8. 2010 → Tři fotky, dopis, obálka s mojí nadepsanou adresou
Přišlo:     30.9. 2010 → Všechny tři podepsaný fotky
Adresa:    Dev Patel
                Curtis Brown Group Ltd.
                Haymarket House
                5th Floor
                28-29 Haymarket
                London SW1Y 4SP
                UK

ANGLICKY / ENGLISH

Who is he?
Actor

In what movie he played?
Slumdog Millionaire, The Las Airbender
  
Degree of popularity (by me)
7/10

Reason
This lovely English actor I know from only one film, from Slumdog Millionaire. I love that movie and I love how Dev played a role Jamal. And thanks to it has become my favorite actor, whom I have in my collection have wanted.

Note
I'm sorry that the autographs are without dedication. I might write to him again.

Sent:           August 4th 2010 → 3 photos, letter, SAE
Received:    September 30th 2010 → All photos signed in my SAE
Address:     Dev Patel
                  Curtis Brown Group Ltd.
                  Haymarket House
                  5th Floor
                  28-29 Haymarket
                  London SW1Y 4SP
                  UK

Tento autogram je pravý. / This autograph is real.

Dev Patel 1

Dev Patel 2

Dev Patel 3

Žádné komentáře:

Okomentovat