úterý 24. května 2011

Savannah Outen

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
If You Only Knew, Goodbyes ..

Stupeň oblíbenosti
5/10 

Důvod
Líbí se mi její hlas, ale její písničky ani tolik ne. Prostě mě zaujala především tím, jak přezpívává známé hity a doprovází se k tomu sama na kytaru. A taky tím, jak je ke svým fanouškům tolik milá.

Poznámka
Savannah mi odepsala během necelého týdne a po týdnu jsem měla autogram ve schránce, takže vážně rychlost.

Posláno:  3.8. 2010 → Vzkaz s žádostí o podpis
Přišlo:     19.8. 2010 → 1 podpiskarta
Adresa:    Nechci zveřejňovat její youtube channel, ale najdete ho snadno. Pokud o něj budete opravdu tolik stát, napište mi :)

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?

If You Only Knew, Goodbyes ..
  
Degree of popularity (by me)
5/10

Reason
I like her voice but her songs less. It just impressed me especially the way how she sing known hits and accompanies herself to the guitar. And she is so kind to her fans. 

Note
Savannah wrote back in less than a week and after a week I had an autograph in the mailbox, so really fast reply.

Sent:           August 3rd 2010 → Message asking for an autograph
Received:    August 19th 2010 → One autograph
Address:     I don't want to disclose her youtube channel, but you can find it easily. If you really want this youtube channel, please contact me :)


Tento autogram je pravý. / This autograph is real.

Savannah Outen 1

Žádné komentáře:

Okomentovat