středa 18. května 2011

Rachel McAdams

ČESKY  / CZECH

Kdo to je?
Herečka

Kde hrála?
Protivný sprostý holky, Zápisník jedné lásky, Zakletý v čase ..

Stupeň oblíbenosti
8/10

Důvod
Najde se snad někdo, kdo by neměl tuhle herečku rád? Myslím, že ne. Je krásná a talentovaná a filmy s ní prostě miluji. Do konce týdne se chystám podívám na "Hezké vstávání" a věřím, že mě nezklame ani v tomto filmu.

Posláno:  11.10. 2010 → Tři fotky, dopis, obálka s mojí nadepsanou adresou
Přišlo:      3.1. 2011 → Všechny tři fotky podepsaný a věnovaný
Adresa:    Psala jsem přes natáčení, takže tato adresa je už delší dobu neplatná

                Rachel McAdams
                c/o The Vow
                225 Commissioners St.
                #404
                Toronto, Ontario M4M 0A1
                Canada

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Actress

In what movie she played?
Mean Girls, The Notebook, The Time Traveler's Wife ..
  
Degree of popularity (by me)
8/10

Reason
Is there perhaps someone who doesn't like this actress? I think not. She is beautiful and talented and movies with her just love it. By the end of the week I'm going to look at "Morning Glory" and I believe that I will not be disappointed.

Sent:           October 11th 2010 → 3 photos, letter, SAE
Received:    January 3rd 2011 → All photos signed and dedicated in my SAE
Address:     I wrote over the shooting, so this address is no longer valid


                   Rachel McAdams
                   c/o The Vow
                   225 Commissioners St.
                   #404
                   Toronto, Ontario M4M 0A1
                   Canada

Tento autogram je pravý. / This autograph is real. 
Rachel McAdams 1

Rachel McAdams 2

Rachel McAdams 3

Žádné komentáře:

Okomentovat