úterý 24. května 2011

INNA

ČESKY / CZECH

Kdo to je?
Zpěvačka

Její písničky?
Hot, Love, 10 Minutes, Deja Vu, Sun Is Up ..

Stupeň oblíbenosti
10/10

Důvod
Písničky této zpěvačky miluji! Sice je pravda, že se celkem rychle oposlouchají, ale do té doby přijde do hudebního světa nějaký její nový hit. Jsou to písničky, které mě nabíjí energií a které mě vždy donutí tancovat, a to klidně i v sedě. A právě za tohle má ode mě plný počet bodů.

Posláno:  1.8. 2010 → E-mail s žádostí o podpis
Přišlo:      22. 9. 2010 → 1 kartička s podpisem, 1 velký plakát s podpisem
Adresa:     E-mail najdete na jejích oficiálních stránkách www.innaofficial.com

ANGLICKY / ENGLISH

Who is she?
Singer

Her songs?
Hot, Love, 10 Minutes, Deja Vu, Sun Is Up ..
  
Degree of popularity (by me)
10/10

Reason
Songs this singer I love!
It is true that rapidly cease to entertain, but until that time comes in the music world some of its new hit. These are songs that give me energy and which always forces me to dance. And this is it why she has the full number of points.

Sent:           August 1st 2010 → E-mail asking for an autograph
Received:    September 22nd 2010 → One autograph, one big poster with autograph
Address:      E-mail is on her official website www.innaofficial.com


Tento autogram je pravý. / This autograph is real.

Inna (Plakát, podpiskarta a obálka)
Inna 1 (Detail podpisu na plakátě)

Inna 2 (Podpis karta)
Inna 2 (Podpiskarta)

Žádné komentáře:

Okomentovat